Metsäkoneurakointi

 • Teemme pienimuotoista metsän hakkuuta/harvennusta.

sahaus

 • Rahtisahausta
 • puutavaran vähittäismyynti

kone urakointi

 • Kaivinkone kumitelainen 4,5t
 • Pienkuormain avant 530
 • Kuorma-auto vaihtolava varustein
  • Konelava
  • jätelava
  • kontti

Esimerkki töitä:

 • pihojen kunnostus
 • rakennustyöt
 • maisemointityöt
 • ahtaissa paikoissa kaivaminen/kuormaaminen