Asbestikartoitukset ja haitta-ainekartoitukset


Vuoden 2016 alusta voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen niiden purku- ja saneeraustöiden aloittamista.

Missä aha-yhdisteitä esiintyy

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään onko kiinteistön rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja. Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis ja korjaus rakentamisessa vuosina 1910-1993. Laajinta asbestin käyttö oli 60 ja 70 luvuilla. Rakennuksien haitallisia materiaaleja ovat mm. Asbesti, PAH- ja PCB-yhdisteet sekä raskasmetallit. Haitta-aineita esiintyy tyypillisesti: rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, lämmöneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, lattiapäällysteet, asennustarvikkeet, maaputkistot sekä iv-tuotteet.

Kuka kartoittaa

Asbestikartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten. Vastuu kartoituksen teettämisestä on remontin tekijällä / teettäjällä. Asbestikartoitus on teetettävä ennen rakennus- / purkutöiden aloittamista. Kartoitusraportti toimii myös osana työmaan lakisääteistä turvallisuusasiakirjaa.


Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen laadun varmistamme sillä että sen suorittaa AHA-sertifikaatin (asbesti ja haitta-aine) omaava kartoittajamme.

Ota yhteyttä kartoittajaamme:

Eloranta Harri

Puh: 0405539356

S-posti: kartoitus.elohuvilat@gmail.com